V začetku aprila 2023 je na EIMV potekal sestanek sekcije ALFA, ki je bila ustanovljena že leta 2003 kot komisija v sestavi Društva Jedrskih Strokovnjakov (DJS) Slovenije.  Sestanka se je udeležilo več starih in novih članic sekcije z namenom, da se aktivnosti obnovijo in pripravi program dela za leto 2023, ki bo obravnavan na skupščini DJS v maju 2023.

V sekciji ALFA sodelujejo tudi članice Slovenske fuzijske asociacije.

Sekcija ALFA ima naslednje cilje:

  • poudariti in podpreti vlogo, ki jo imajo ženske na področju sevalne in jedrske tehnologije tako doma kot v svetu;
  • prispevati k informiranju javnosti o jedrski tehnologiji in sevalnih dejavnostih, z namenom celovitega informiranja o prednostnih in odprtih vprašanjih na področju, ter tako prispevati k odprti razpravi v javnosti;
  • graditi zaupanje javnosti o dejavnostih, ki uporabljajo ionizirajoče sevanje ter povezanih znanstvenih aktivnostih skozi odprti dialog in argumentirano razpravo;
  • nuditi organizacijsko podporo tako organizacijam kot posameznicam kot posameznikom z namenom vzpodbujati večjo in učinkovitejšo zastopanost žensk na tem področju;
  • zagotoviti podporo ženskam, ki delujejo na področju sevalne in jedrske tehnologije, npr. v obliki informiranja, mreženja in mentorskih programov;
  • sodelovati s podobnimi združenji, na različnih strokovnih (inštituti, univerze) in regionalnih nivojih (lokalnih, evropskih in mednarodnih), z namenom izmenjave izkušenj ter povezovanja pri aktivnostih.